სახის ველი

  • Face Shield

    სახის ფარი

    სახის ფარები სხვადასხვა ფორმით გვხვდება, მაგრამ ყველა უზრუნველყოფს მკაფიო პლასტმასის ბარიერს, რომელიც ფარავს სახეს. ოპტიმალური დაცვის მიზნით, ფარი უნდა გაიზარდოს ნიკაპის წინა მხარეს, ყურებამდე ლატერალურად, ხოლო შუბლსა და ფარის თავსაფარს შორის არ უნდა იყოს გამოვლენილი უფსკრული. სახის ფარები არ საჭიროებს სპეციალურ მასალებს ფაბრიკაციისთვის და წარმოების ხაზები შეიძლება სწრაფად მოხდეს repurposed. სახის ფარები გთავაზობთ უამრავ უპირატესობას. მიუხედავად იმისა, რომ სამედიცინო ნიღბებს აქვთ შეზღუდული გამძლეობა და ცოტა ძლიერი ...